Bằng Cường cho biết giữa anh và DJ Oxy đã cùng ký với nhau hợp đồng làm việc trong thời gian 4 năm.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

0 comments… add one

Gửi cảm nhận